Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


25.11.2020
26.11.2020
27.11.2020
28.11.2020
29.11.2020
25.11.2020
17:45 - 18:15
SALON 1

Açılış

Macit Gülten
Birol Özer
Erdal Birol Bostancı
25.11.2020
18:15 - 19:30
SALON 1

Başkanın Seçtikleri

*Oturum Başkanı : Macit Gülten , Murat Aladağ , Zahide Şimşek
ÜLSERATİF KOLİT ENDOSKOPİK MAYO SKORUNUN YAPAY ZEKâ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İlkay Ergenç
HCC TANISINDA CFDNA İLE RASSF1 VE CDKN2AIP GENİNDEKİ METİLASYONLAR YENİ BİOMARKER OLABİLİR Mİ? Pelin Telli
DİYABETİK GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA ÖZOFAGUS EPİTEL DOKU BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE MOLEKÜLER EPİTELYAL BELİRTEÇLERİN ARAŞTIRILMASI; DİYABET VARLIĞI KORUYUCU Sezgi Kıpçak
KOLOREKTAL ESD YÖNETİMİNDE NICE SINIFLAMASI İLE İLGİLİ DENEYİMİMİZ Abdullah Murat Buyruk
COVID-19 PANDEMİSİNİN GASTROENTEROLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜLKE ÇAPINDA PROSPEKTİF ANKET ÇALIŞMASI Coşkun Özer Demirtaş
TÜRK TOPLUMUNDA PANKREAS DİVİSUM SIKLIĞI VE REKÜRREN AKUT PANKREATİT VE KRONİK PANKREATİTLİ HASTALARDA PREDİSPOZE EDİCİ BİR FAKTÖR OLARAK ROLÜ Erkan Parlak (Turkey)
25.11.2020
19:30 - 19:45
SALON 1

Ara

25.11.2020
19:45 - 20:30
SALON 1

2020 UEGW’den Güncellemeler

Uydu Sempozyum-1

Ahmet Ömer Özütemiz
25.11.2020
20:30 - 20:45
SALON 1

Ara

25.11.2020
20:45 - 21:15
SALON 1

Post-IBD Hastalarındaki IBS-D'de Yeni Yaklaşım - Eozinofilik Kolopati

Konferans

*Oturum Başkanı : Birol Özer , Hülya Hamzaoğlu (Turkey)
Atilla Ertan
SALON 2

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisi Güncelleme 2020

Konferans

*Oturum Başkanı : Ülkü Dağlı , Eser Vardareli
Altay Çelebi
25.11.2020
21:15 - 21:30
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

25.11.2020
21:30 - 22:15
SALON 1

Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları’nda Dumanı Tüten Yenilikler

Uydu Sempozyum-2

Serhat Bor
26.11.2020
09:00 - 09:50
SALON 1

Sözlü Sunumlar – 1

*Oturum Başkanı : Ömer Topalak , Levent Filik
SS - 001 LAKTOZ İNTOLERANSI OLAN ÇOCUK HASTALARDA FEKAL KALPROTEKTİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma Demirbaş
SS - 002 ÇÖLYAK HASTALIĞI; DEMONSTRATİF ÖZELLİKLER; TEK MERKEZ VERİLERİ Muhammed Sait Dağ
SS - 003 İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ İLE PREZENTE OLAN WALDESTROM MAKROGLOBULİNEMİ OLGUSU Hatice Balcı
SS - 004 ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANESİNE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA MALNUTRİSYON SIKLIĞI Şükriye Taşçı Karagöl
SS - 005 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİN İRRİTABL BARSAK SENDROMUNA YAKLAŞIMI VE UZMANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ Mustafa Reşat Dabak
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 2

*Oturum Başkanı : Cem Çekiç , Işılay Nadir
SS - 006 EDİRNE İLİNDE İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA FENOTİP VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İsmail Acar
SS - 007 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA ÇİNKO VE KEMİK METABOLİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tuba Öztürk
SS - 008 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALARINDA KIRILGANLIK VE KOGNİTİF BOZUKLUK GÖZDEN KAÇIYOR MU? Çağatay Çavuşoğlu
SS - 009 İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA SARKOPENİ VE KLİNİK TABLO İLE İLİŞKİSİ Semih Özyurt
SS - 010 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ SEMPTOM SORGULAMASININ ÖNEMİ Burcu Usta
26.11.2020
09:00 - 11:00
SALON 2

2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium

*Moderatör : Hale Akpınar , Müge Ustaoğlu , Fatih Aslan , Joo Young Cho
Techniques and Tips for Difficult Gastric ESD Jae Young Jang
Discussion
Understanding of ESD Devices Gwang Ho Baik
Discussion
Impossible Endoscopic Submucosal Dissection; Techniques, Strategic Approaches and Equipments Fatih Aslan
Discussion
New Techniques in Endoscopic Submucosal Dissections; Laser Assited ESD and the Use of Clutch Cutter Erdem Akbal
Discussion
Current treatment of IBD IN Korea Joo Young Cho
Discussion
Update of Peroral Cholangioscopy for Biliary Disease Jong Ho Moon
Discussion
26.11.2020
10:00 - 12:30
SALON 1

Sözel Bildiri Sunumu-1

SALON 2

Sözel Bildiri Sunumu-2

26.11.2020
10:00 - 11:10
SALON 1

Sözlü Sunumlar – 3

*Oturum Başkanı : Banu Kara , Serkan Öcal
SS - 011 GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA ÖZOFAGUS EPİTELİNDE DİLATE İNTERSELLÜLER ARALIKLARIN TANISAL DEĞERİ Volkan Görgülü
SS - 012 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA ÖZOFAGUS MOTİLİTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MANOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nihan Eren
SS - 013 İNTRAGASTRİK BOTOLİNUM TOXİN A ENJEKSİYON UYGULAMASININ OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ BİR YILLIK DENEYİM Ferit Çelik
SS - 014 HELİKOBACTER PYLORİ'NİN BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN KLARİTROMİSİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE MELTİNG CURVE ANALİZİNİN VERİMLİLİĞİ Kemalettin Yılmaz
SS - 015 KOLOREKTAL POLİPLERİN P53 VE Kİ-67 İLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN TANISAL ÖNEMİ Melike Nalbant (Turkey)
SS - 016 MİDE KANSERİ NEDENİ İLE GASTREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA CERB B2 AŞIRI EKSPRESYONU Zeliha Özlem Sert
SS - 017 ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HİSTOPATOLOJİK BULGULARI İLE KOLON LEZYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Emra Kalkan
26.11.2020
10:00 - 10:40
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 4

*Oturum Başkanı : Abdülvahit Yükselen , Yeşim Alahdab
SS - 018 CROHN HASTALIĞINDA NLR VE PLR DÜZEYİNİN ENDOSKOPİK VE KLİNİK AKTİVASYONU DEĞERLENDİRMEDE ETKİNLİĞİ Mehmet Bayram
SS - 019 TÜMÖR NEKROZİS ALFA İNHİBİTÖRLERİ İLE TEDAVİ EDİLEN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINA SAHİP HASTALARIMIZDA LATENT VE AKTİF TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI Süleyman Sayar
SS - 020 ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA TPE ARALIĞI, TPE / QT VE TPE / QTC ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Erdinç Gülümsek
SS - 021 CROHN HASTALIĞINDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN BİR BELİRTECİ OLARAK ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN ROLÜ Yusuf Coşkun
26.11.2020
10:50 - 11:40
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 5

*Oturum Başkanı : Yusuf Yılmaz , Burak Özşeker (Turkey)
SS - 022 HIV/AIDS HASTALARINDA ALKOLE BAĞLI OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI SIKLIĞI VE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ Figen Sarıgül
SS - 023 NAFLD: EN SIK NON VİRAL HCC NEDENİ Pınar Gökçen
SS - 024 ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA GİRİŞİMSEL OLMAYAN FİBROZİS SKORLAMA SİSTEMLERİNİN İLERLEMİŞ FİBROZİSİ TESPİTTEKİ ETKİNLİKLERİ Bahadır Köylü
SS - 025 BİYOPSİ KANITLI NASH/NAFLD HASTALARINDA HİSTOLOJİK PROGRESYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TANIMLANMASI Hasan Yılmaz
SS - 026 KARACİĞER YAĞLANMASI VE FİBROZİSİ ÜZERİNDE VÜCUT ÖLÇÜMLERİ, LABORATUVAR VERİLERİ VE YEME DAVRANIŞLARININ ETKİLERİNİN FİBROSCAN (TRANSİENT ELASTOGRAFİ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Keskin (Turkey)
26.11.2020
11:20 - 12:20
SALON 1

Sözlü Sunumlar – 6

*Oturum Başkanı : Ulus Salih Akarca , İlker Turan
SS - 027 İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ ALANLARDA HEPATİT B ENFEKSİYONU REAKTİVASYON PROFİLAKSİSİ SONUÇLARI VE ENTEKAVİR İLE TENOFOVİR KARŞILAŞTIRILMASI Ayşe Kefeli
SS - 029 TOKSİK HEPATİTİ TAKLİT EDEN TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Erdinç Gülümsek
SS - 030 KRONİK HEPATİT B’Lİ HASTALARDA HEPATİK FİBROZİS GÖSTERGESİ OLARAK SERUM ADAMTS 7-12 DÜZEYİ Fatih Kıvrakoğlu
SS - 031 OTOİMMUN KARACİĞER HASTALARININ PRİMER İMMÜN YETMEZLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Şefika Nur Ayar
SS - 032 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA TEDAVİ OLAN HEPATİT C HASTALARINDA NON-İNVAZİV FİBROZİS İNDEKS DEĞERLERİNİN DEĞİŞİMİ Derya Arı
26.11.2020
11:20 - 12:30
SALON 2

Sözlü Sunumlar – 7

*Oturum Başkanı : Ebubekir Şenateş , Bilal Ergül
SS - 033 AKUT KOLESİSTİT DIŞI NEDENLERDE KURTARICI SAFRA KESESİ DRENAJI Onur Keskin
SS - 034 AKUT KOLANJİT TANISI İLE ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROBİYAL AJANLAR, BU AJANLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI, HASTANIN KLİNİK VE LABORATUVARI İLE İLİŞKİSİ İnsaf Yılmaz
SS - 035 TÜRK HASTALARINDA ‘PANKREATİKOBİLİYER MALJUNCTİON’: ÇOK MERKEZLİ VAKA SERİSİ Erkan Parlak (Turkey)
SS - 036 ‘TERAPÖTİK BAŞARISIZ’ HASTALARDA BİLİOPANKREATİK GİRİŞİMLER Erkan Parlak (Turkey)
SS - 037 ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ İŞLEMLERİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU ALTINDA KULLANILAN FARKLI İKİ SEDASYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Çağatay Ak
SS - 038 AKUT BİLİYER PANKREATİT İLE İLİŞKİLİ BENİGN BİLİYER DARLIĞI OLAN HASTALARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ Ahmet Tarık Eminler
26.11.2020
11:50 - 12:40
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 8

*Oturum Başkanı : Murat Harputluoğlu , Yılmaz Bilgiç
SS - 039 CANLI VERİCİDEN KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA YOLU MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Abdullah Yıldırım
SS - 040 MERKEZİMİZDE HEPATOSELLÜLER KARSİNOM TANISIYLA KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIMIZDAKİ NAKİL ÖNCESİ PET-BT BULGULARI İLE NÜKS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Atilla Bulur
SS - 041 RADYOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ UYGULANAN KARACİĞERE METASTATİK MİDE KANSERLİ OLGULARDA METASTAZLARIN TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERCİST KRİTERLERİ İLE METABOLİK PARAMETRELERİN KORELASYONU Salih Özgüven
SS - 042 SELEKTİF İNTERNAL RADYASYON TERAPİSİ UYGULANAN KARACİĞERE METASTATİK PANKREAS KANSERLİ OLGULARDA KARACİĞER METASTAZLARININ TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERCİST KRİTERLERİ İLE METABOLİK PARAMETRELERİN KORELASYONU Salih Özgüven
SS - 043 SON EVRE KARACİĞER HASTALARI İLE KARACİĞER NAKLİ VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE FİZİKSEL KAPASİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bilge Taşkın
26.11.2020
12:30 - 13:00
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

26.11.2020
12:45 - 13:00
SALON 2

Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri Derneği Oturumu

Açılış

*Konuşmacı : Birol Özer , Hediye Taşpınar
26.11.2020
13:00 - 14:00
SALON 1

Obezite Temel Kavramlar - 1

Oturum-1

*Oturum Başkanı : Orhan Özgür , Mehmet Koruk
Obezite 2020 İlhan Yetkin
Gastrointestinal Traktın, Gıda Alımı ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesindeki Yeri Abdurrahman Şahin
Obezite ve Karaciğer Gökhan Kabaçam
Tartışma
SALON 2

Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon ve Risk Yönetimi

*Oturum Başkanı : Rahşan Kaplan Aydın , Aslı Yavuz
Endoskopi ünitelerinde Pandemi ile Mücadele Gülşah Meriç
Dezenfeksiyon: Dünü, Bugünü ve Yarını Nüket Özdemir
Radyasyon ve Korunma Yöntemleri Nuray Özkan
Endoskopik İşlemlerle Beslenme Yöntemleri Emine Yeşilova
26.11.2020
13:00 - 13:50
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 9

*Oturum Başkanı : Orhan Kocaman , Erkan Çağlar
SS - 044 HAFİF AKUT BİLİYER PANKREATİTLİ HASTALARDA İNTERVAL KOLESİSTEKTOMİ YÜKSEK KOMPLİKASYON RİSKİ İLE İLİŞKİLİDİR: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA Mukaddes Tozlu
SS - 045 ABERRAN SAĞ POSTERİOR SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?: TEK MERKEZ DENEYİMİ Muhammed Bahattin Durak
SS - 046 REKÜRREN PİYOJENİK KOLANJİTTE TEK MERKEZ ERCP DENEYİMİMİZ Mustafa Ergin
SS - 047 COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE ERCP İŞLEMİ ERTELENEN HASTALARDA KLİNİK VE ENDOSKOPİK SONUÇLAR Onur Keskin
SS - 048 COVID 19 PANDEMİSİ DEVAM EDERKEN ERCP YAPILMALI MI? Ferhat Omurca
26.11.2020
14:00 - 14:15
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

26.11.2020
14:00 - 14:50
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 10

*Oturum Başkanı : İsmail Hakkı Kalkan , Gözde Derviş Hakim
SS - 049 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI SARSCOV-2 İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? Bilger Çavuş
SS - 050 PANDEMİ VE GASTROENTEROLOGLAR Züleyha Akkan Çetinkaya
SS - 051 COVİD-19 PANDEMİSİNİN İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA İNTRAVENÖZ İLAÇ KULLANIMINA ETKİSİ Tevhide Şahin
SS - 052 COVİD PANDEMİSİNİN ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDEKİ ETKİLERİ-TEK MERKEZ (ÖZEL HASTANE) DENEYİMİ Özdal Ersoy
SS - 053 COVİD-19 SALGINININ BEKLENMEYEN BİR FAYDASI. Taylan Kav
26.11.2020
14:15 - 15:30
SALON 1

Obezite’de Tedavi

Oturum-2

*Oturum Başkanı : Cengiz Pata , Fatih Sümer
Gastroenterolog Gözüyle Obezite'de Medikal Yaklaşım Taylan Kav
Cerrahi Tedavi Cüneyt Kayaalp
Endoscopic Methods in Obesity Treatment Vivek Kumbhari
Tartışma
26.11.2020
14:15 - 15:15
SALON 2

Endoskopide Girişimsel İşlemler

*Oturum Başkanı : Hediye Taşpınar , Okan Katrancı
Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Müdahale Yöntemleri Yeliz Yılmaz
ERCP Çiseli Altuntaş
Endoskopik Ultrasonografi' de hemşirelik Uygulamaları Fatma Tepedenlioğlu
ESD-EMR-STER ve Hemşirelik Uygulamaları Saadet Er
26.11.2020
15:00 - 15:40
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 11

*Oturum Başkanı : Cansel Türkay , Elmas Kasap
SS - 054 COVİD-19 ENFEKSİYONU İLE YOĞUN BAKIMDA İZLENEN VE EX OLAN HASTALARIN TRANSAMİNAZ VE BİLİRUBİN DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİM Özlem Baykal
SS - 055 KARACİĞER NAKİL ALICILARINDA SARS-COV-2 ENFEKSİYONU; TEK MERKEZ DENEYİMİ Dilara Gökçe
SS - 056 HYDROXYCHLOROQUINE TREATMENT IN PATIENTS WHO HAD GILBERT SYDROME WITH COVID 19 INFECTION Elif Tuğba Tuncel
SS - 057 COVİD-19’LU HASTALARDA TEDAVİYE BAĞLI KARACİĞER HASARI GELİŞME SIKLIĞI, FAVİPRAVİR BU TABLODA NE KADAR ETKİLİ? Berat Ebik
26.11.2020
15:15 - 16:45
SALON 2

Ara

26.11.2020
15:30 - 15:45
SALON 1

Ara

26.11.2020
15:45 - 16:30
SALON 1

Kronik Hepatit B Tedavisinde Azıyla Yetinmeyin

Uydu Sempozyum-3

*Oturum Başkanı : Halis Şimşek
Ramazan İdilman
Florian Van Bömmel
26.11.2020
16:30 - 16:45
SALON 1

Ara

26.11.2020
16:45 - 17:45
SALON 1

AASLD 2020 En Yeniler

*Oturum Başkanı : Kadir Bal , Ayşegül Özakyol
NAFLD ve HCC Ramazan İdilman
Otoimmun Karaciğer Hastalıkları ve HCV Fulya Günşar
HBV ve HDV Mehmet Demir
Karaciğer Transplantasyonu Murat Akyıldız
SALON 2

Kadın Gastroenterologlar Paneli

*Oturum Başkanı : Filiz Akyüz , Murat Kıyıcı
Erkek Cinsiyet Fonksiyonel GİS Hastalığını Reddettirir mi? Somatizasyon? Fonsiyonel? Bülent Yaşar
Karaciğer Naklinde Kadın Cinsiyet Dezavantaj mı? Aslı Örmeci
Gastroenterohepatolojide Tedaviye Uyumda Cinsiyet Farklılığı Var mı? Züleyha Akkan Çetinkaya
Tartışma
26.11.2020
16:45 - 17:25
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 12

*Oturum Başkanı : Fatma Ebru Akın (Turkey) , Oğuzhan Yıldırım
SS - 058 KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARDA SARKOPENİ SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ Dilan Şirin
SS - 059 KRONİK HEPATİT VE ETYOLOJİDEN BAĞIMSIZ KARACİĞER SİROZU HASTALARINDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞININ VE FİBROMİYALJİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Yıldırım
SS - 060 HIGH INCIDENCE OF HEPATITIS B CORE ANTIBODY POSITIVITY IN MAFLD RELATED CIRRHOSIS. İlkay Ergenç
SS - 061 PORTAL HİPERTANSİYONA BAĞLI ASİTİN AYIRICI TANISINDA ASİT PRO-BNP VE ASİT KOLESTEROLÜNÜN ÖNEMİ Selin Çakmak Demir
SS - 062 UZUN DÖNEM TAKİPTE İDİYOPATİK NON-SİROTİK PORTAL HİPERTANSİYON DOĞAL SEYRİ İsmail İnci
26.11.2020
17:45 - 18:00
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

26.11.2020
18:00 - 19:10
SALON 1

Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar

*Oturum Başkanı : Levent Erdem , Erdem Akbal
Kolorektal Kanser ve Polip Taramasında Önerdiğimiz Yeni Risk Puanlamasının İlk Sonuçları Levent Erdem
Dimünitif ve Small Poliplere Yeni Yaklaşımlar Özlem Gül Utku
Endomukozal Rezeksiyon ve Hibrid Tedavi Tercihi Hangi Poliplerde Olmalı? Erdem Koçak
Kompleks ve Zor Poliplerde Yaklaşım. Hangi Yöntem? Niçin? Disseksiyon (ESD) Tedavi Tercih Ederim Fatih Aslan
Kompleks ve Zor Poliplerde Yaklaşım. Hangi Yöntem? Niçin? Cerrahi Tedavi Tercih Ederim Oktar Asoğlu
Tartışma
SALON 2

Pankreas Çalışma Grubu PaneliAkut Pankreatit

*Oturum Başkanı : Nevin Oruç , Aydın Şeref Köksal
Zamanlama, Şiddetin Belirlenmesi Mehmet Yalnız
Erken Evre / Ödematöz Pankreatit / Komplikasyonların Yönetimi Engin Altıntaş
Geç Evre Pankreatit Yönetimi Müjde Soytürk
Cerrahi Yaklaşım Sadık Kılıçturgay
Tartışma
SALON 3

Gastroenteroloji Cerrahisi Kongre Programı

Açılış ve Pandemi

*Oturum Başkanı : Musa Akoğlu , Sezai Yılmaz
Açılış Konuşması Erdal Birol Bostancı
Cerrahların Pandemiye Bakışı Seher Demirer (Turkey)
Pandemi Sürecinde Ankara Şehir Hastanesini Nasıl Yönettik? Aziz Ahmet Surel
Pandemi Sürecinde Kendimizi ve Hastalarımızı Korumak için Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğimizi Nasıl Yönettik? Muhammed Kadri Çolakoğlu
Tartışma
26.11.2020
19:10 - 19:20
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

SALON 3

Ara

26.11.2020
19:20 - 20:20
SALON 1

Benign Özofageal Disfaji

*Oturum Başkanı : İnci Süleymanlar , Remzi Adnan Akdoğan
Tanı ve Sınıflandırma İbrahim Doğan
Medikal ve Endoskopik Tedavi İsmail Hakkı Kalkan
Cerrahi Yaklaşım Yusuf Bayram Özoğul
Tartışma
SALON 2

HCC

*Oturum Başkanı : Yusuf Bayraktar , Ersan Özaslan
Tanı ve Yaklaşım Meral Kayhan
Girişimsel Radyolojinin Rolü Fatih Boyvat
Cerrahi Yaklaşım Volkan İnce
Tartışma
SALON 3

Pandemi Sürecinde Kanser Cerrahisi ve Neoadjuvan Tedavilerde Yaklaşım Tarzımız Ne Olmalı?

*Oturum Başkanı : Abdurrahman Şimşek , Tebessüm Çakır
GİS Kanserlerinde Covid Kemoterapi Tercihimizde Neleri Değiştirdi? Ozan Yazıcı
GİS Kanserlerinde Covid Radyoterapi Tercihimizde Neleri Değiştirdi? Yılmaz Tezcan
GİS Kanserlerinde Covid Cerrahi yaklaşımda (Açık, Minimal İnvaziv) Neleri Değiştirdi? Enver Reyhan
Tartışma
26.11.2020
20:20 - 20:30
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

SALON 3

Ara

26.11.2020
20:30 - 21:15
SALON 1

Gaucher Hastalığı’nda Gastroenteroloji Uzmanının Rolü

Uydu Sempozyum-4

*Moderatör : Taylan Kav
Leyla Tümer
26.11.2020
20:30 - 20:50
SALON 3

Management of Arterial İnfiltration in Pancreatic Cancer Surgery

*Chair : Mehmet Çağlıkülekçi , Fatih Can
Management of Arterial İnfiltration in Pancreatic Cancer Surgery Oliver Strobel
Tartışma
26.11.2020
20:50 - 21:10
SALON 3

Role of Completion Pancreatectomy For Management of Postoperative Pancreatic Fistula

*Chair : Mehmet Çağlıkülekçi , Fatih Can
Role of Completion Pancreatectomy For Management of Postoperative Pancreatic Fistula Oliver Strobel
Tartışma
26.11.2020
21:30 - 22:00
SALON 1

Güncel Bilgiler Işığında NASH

Konferans

*Oturum Başkanı : Mustafa Bülent Değertekin , Metin Başaranoğlu
Yusuf Yılmaz
SALON 2

Pankreatik Steatoz

Konferans

*Oturum Başkanı : Dilek Oğuz , Murat Saruç
Orhan Sezgin
27.11.2020
09:00 - 10:15
SALON 1

Gastrointestinal Sistem Kanamalarından;

*Oturum Başkanı : Mustafa Gülşen , Meltem Ergün
Antikoagülan ve Antiagregan Kullananlarda Endoskopi Öncesi Hazırlık Şebnem Gürsoy
Antikoagülan ve Antiagregan Kullananlarda Endoskopi Esnasında... Kamil Özdil
Portal Hipertansiyona Bağlı Küçük Gastroözofageal Varislerde Yaklaşım Kubilay Çınar
Nedeni Bilinmeyen GİS Kanamalarda Endoskopik Yaklaşım Osman Ersoy
Tartışma
SALON 2

Karaciğer Hastalıklarından;

*Oturum Başkanı : Kendal Yalçın , Hale Gökcan
İBH ve Karaciğer Ayhan Hilmi Çekin
Wilson Hastalığında Ayırıcı Tanı ve Erken Teşhisin Önemi Kadir Demir
Türkiye'de Hemokromatozis Nadir mi? Yoksa Tanı mı Koyamıyoruz? Arif Mansur Coşar
Nadir Görülen Depo Hastalıklarında Karaciğer Onur Keskin
Tartışma
SALON 3

Video Bildiri Sunumlar

*Oturum Başkanı : Hüseyin Ataseven , Göksel Bengi
VS - 001 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED PANCREATIC NECROSECTOMY IN A PATIENT WITH SLEEVE GASTRECTOMY Betül Piyade
VS - 002 ENDOSCOPIC CLOSURE OF A PERFORATED RECTUM WITH OVER-THE-SCOPE-CLIP FOLLOWING COLONOSCOPY Erol Barbur
VS - 003 GASTRİK FUNDAL VARİS KANAMASININ EUS YARDIMIYLA CYANOACRYLATE VE LİPİODOL ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ Serkan Doğan
VS - 004 WİRSUNG KANALI İLE İLİŞKİLİ PANKREAS KİSTİNİN ERCP VE EUS İLE GÖSTERİMİ. Serkan Doğan
VS - 005 PANKREAS BAŞI KİTLE VE WİRSUNG KANALINDA TAŞIN EUS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Serkan Doğan
VS - 006 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED HEPATOGASTROSTOMY TO TREAT A BILIOCUTANEOUS FISTULA Didem Saka
VS - 006 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED HEPATOGASTROSTOMY TO TREAT A BILIOCUTANEOUS FISTULA Didem Saka
27.11.2020
10:15 - 10:30
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

27.11.2020
10:30 - 11:45
SALON 1

Premalign Durumlarda Yaklaşım

*Oturum Başkanı : Münip Hakan Yüceyar , Mehmet İbiş
Gastrik Premalign Lezyonlar Hakan Dursun
Özofagus Premalign Lezyonları Ahmet Uyanıkoğlu
İBH’da Premalign Lezyonlar Öykü Tayfur Yürekli
Pankreatik Premalign Lezyonlar Ömer Şentürk
Tartışma
SALON 2

Hatalar (Asla Yapmıyorum)

*Oturum Başkanı : Necati Örmeci , Bülent Kantarçeken
Eozinofilik Özofajit Yücel Üstündağ
Akut Nekrotizan Pankreatit Ömer Topalak
Akut Sarılık Kadri Güven
PPI Kullanımı Ahmet Bektaş
Tartışma
27.11.2020
10:30 - 11:10
SALON 3

Sözlü Sunumlar – 13

*Oturum Başkanı : Sabite Kacar , Mustafa Tahtacı
SS - 063 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED LIVER BIOPSY USING A 20-GAUGE FINE NEEDLE BIOPSY NEEDLE WITH THE WET-HEPARINIZED SUCTION TECHNIQUE Gürhan Şişman
SS - 064 MÜSİNÖZ PANCREAS KİST ALT GURUPLARINDA KİST BOYUTLARININ VE KİST SIVI VİSKOZİTESİNİN MALİGNİTE AÇISINDAN BELİRLEYİCİLİĞİ VAR MIDIR ? İbrahim Hakkı Köker
SS - 065 ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SUBEPİTELYAL LEZYONLARINDAN GİST İLE LEİYOMİYOM AYRIMINDA EUS ELASTOGRAFİ KULLANILABİLİR Mİ? Ramazan Erdem Er
SS - 066 PANKREASIN MÜSİNÖZ-NON-MÜSİNÖZ KİSTLERİNİN AYRIMINDA STRİNG SİGN ÖLÇÜMÜ ÖNEMLİ Mİ? Ramazan Erdem Er
27.11.2020
11:45 - 12:00
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

27.11.2020
12:00 - 12:45
SALON 1

Farklı Simalar Değişen Hayatlar -Infliksimab Vaka Tartışması

Uydu Sempozyum-5

Açılış ve Vaka Sunumu Sabahattin Kaymakoğlu
Vaka Sunumu Aslı Örmeci
Infliksimab Vaka Tartışması-Vaka Sunumu Orhan Sezgin
Infliksimab Vaka Tartışması-Vaka Sunumu Enver Üçbilek
27.11.2020
12:45 - 13:00
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

27.11.2020
13:00 - 13:30
SALON 1

İBH Olgularında Sağlığın Korunması ve Sürdürülmesi

Konferans

*Oturum Başkanı : Cem Kalaycı , Özlen Atuğ
Ahmet Tezel
SALON 2

İntestinal Motilite ve Psödoobstrüksiyon

Konferans

*Oturum Başkanı : Ahmet Sedat Boyacıoğlu , Mehmet Dursun
Fatih Beşışık
27.11.2020
13:30 - 13:45
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

27.11.2020
13:45 - 14:30
SALON 1

İBH Tedavisinde Değişim Zamanı

Uydu Sempozyum-6

*Oturum Başkanı : Ahmet Tezel
İBH Tedavisinde Değişim Zamanı Hale Akpınar
İBH Tedavisinde Değişim Zamanı Taylan Kav
Vaka Sunumu 1 Gürhan Şişman
27.11.2020
14:00 - 15:10
SALON 3

Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu-1

*Oturum Başkanı : Kamuran Cumhur Değer , Bahtiyar Muhammedoğlu
CSS - 001 KÜRATİF GASTRİK CERRAHİ SONRASI UZUN DÖNEMDE EKZOKRİN PANKREAS YETERSİZLİĞİ Ersan Özkardeşler
CSS - 002 AT NALI FİSTÜLÜ TEDAVİSİNDE HİBRİT SETON İLE MODİFİYE HANLEY PROSEDÜRÜ UYGULAMASI SONUÇLARI: 14 OLGULUK TEK CERRAH DENEYİMİ Ömer Lütfi Akgül
CSS - 003 GERD BENZERİ BELİRTİLERİ OLAN HASTALARDA CT BULGULARI , DEMEESTER SKORU VE ÖZOFAGOGASTRODUODENOSKOPİ BULGULARI ARASINDAKİ KORELASYONUN İNCELENMESİ Hakan Yırgın
CSS - 004 SİTUS İNVERSUS TOTALİSLİ HASTADA LAPARASKOPİK BİLATERAL TRUNKAL VAGATOMİ+GASTROENTERESTOMİ Aydın Hakan Küpeli
CSS - 005 GASTROENTEROPANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE DEBULKİNG CERRAHİSİNİN SÜRVİYE ETKİSİ Özgür Ali Palaz
CSS - 006 TRAVMAYA BAĞLI KARMAŞIK PANKREATİKODUODENAL YARALANMADA PANKREATİKODUODENEKTOMİ: ERKEN REKONSTRÜKSİYON Bahtiyar Muhammedoğlu
CSS - 007 TORAKSA FİSTÜLİZE OLAN PANKREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖRE BAĞLI PEPTİK ÜLSER PERFORASYONU Özgür Ali Palaz
CSS - 008 CROHN HASTALIĞINDA İLEOKOLİK ANASTOMOZ RİSKLİ MİDİR? Orhan Aras
CSS - 009 KOLON DİVERTİKÜLİTİNE BAĞLI GELİŞEN LOKALİZE APSE OLGULARININ YÖNETİMİ Ömer Lütfi Akgül
CSS - 010 SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ UYGULAMASI; DENEYİM VE KISA DÖNEM SONUÇLARI Hayrettin Dizer
27.11.2020
14:30 - 14:45
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

27.11.2020
14:45 - 15:15
SALON 1

Crohn Hastalığında Tanı ve Ayırıcı Tanı

Konferans

*Oturum Başkanı : Serab Arslan , Yasemin Özin
Aykut Ferhat Çelik
SALON 2

Non-Çölyak Gluten Sensitivitesi ve Gluten İlişkili Hastalıkların Spektrumu

Konferans

*Oturum Başkanı : Nurdan Tözün (Turkey) , Sedef Kuran
Gülen Lied
27.11.2020
15:15 - 15:30
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

27.11.2020
15:30 - 16:15
SALON 1

Hepatit B Tedavisinde Güvenli Liman

Uydu Sempozyum-7

Hepatit B Tedavisinde Güvenli Liman Meral Kayhan
SALON 2

Uzmanına Danış Oturumu Endoskopide yapay zeka (Cadeye)

Uzmanına Danış Oturumu Endoskopide yapay zeka (Cadeye) Erdem Akbal
27.11.2020
15:40 - 16:20
SALON 3

Cerrahi Sözlü Bildirim Oturumu-2

*Oturum Başkanı : Ebubekir Gündeş , Cebrail Akyüz
CSS - 011 KARACİĞER KİST HİDATİĞİNDE POSTOPERATİF SAFRA FİSTÜLÜ GELİŞMİNİ PREOPERATİF DÖNEMDE BELİRLEYEN FAKTÖRLER Hayrettin Dizer
CSS - 012 MALİGNİTE NEDENLİ DİSTAL PANKREATEKTOMİ SONRASI POSTOPERATİF PANKREATİK FİSTÜL GELİŞİMİNDE PANKREAS GÜDÜK KAPATMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - 28 VAKANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ Rıdvan Yavuz
CSS - 013 KOLOREKTAL KANSERLERDE POLİPOZİS VARLIĞININ SAĞKALIMA ETKİS Ulaş Aday
CSS - 014 PANKREASIN FARKLI ANATOMİK BÖLGELERİNDE LOKALİZE KİST HİDATİK LEZYONLARINDA CERAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI Elbrus Zarbaliyev
CSS - 015 PANKREAS CA HASTASINDA KADAVRADAN VASKÜLER GREFT İLE PARSİYEL SMV REKONSTRUKSİYONLU REZEKSİYON Barış Türker
CSS - 016 İLEUSLA BAŞVURAN İYATROJENİK GASTROKOLOKUTANÖZ FİSTÜL VE SKOPİ EŞLİĞİNDE PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ Sezgin Topuz
27.11.2020
16:20 - 16:30
SALON 3

Ara

27.11.2020
16:30 - 18:00
SALON 1

İBH DERNEĞİ PANELİ

*Oturum Başkanı : Aykut Ferhat Çelik , Ahmet Tezel
AZT/ MTX Gerçeği Ülkü Dağlı
Anti-TNF'nin Yeri Hale Akpınar
Vedolizumab /Ustekinumab Beklentilerimiz Yusuf Erzin
Yeni Hedefler Murat Törüner (Turkey)
Tartışma
SALON 2

EUS GRUBU PANELİ

*Oturum Başkanı : Müjde Soytürk , Ömer Yılmaz
Endoskopik Ultrasonografiği de İstasyonel Yaklaşım: Özofagus ve Mide (Videolar eşliğinde) Mehmet Bektaş
Endoskopik Ultrasonografiği de İstasyonel Yaklaşım: Duodenum (videolar eşliğinde) Emrah Alper (Turkey)
Endoskopik Ultrasonografiği Eşliğinde Yapılan Vasküler Girişimler (coil, siyanoakrilate...) Orhan Tarçın
EUS ve Stoma Girişimleri (Koledokostomi, Kolesistoduodenostomi, Kistogastrostomi...) Mehmet Cindoruk
Tartışma
SALON 3

Özofagus Kanseri Cerrahisi Paneli

*Oturum Başkanı : Murat Ulaş , Can Keçe
Özefagus Kanserinde Ne Zaman Neoadjuvan Tedavi ?(Kemoterapi mi? yoksa KRT ’mi?) Tam Cevabın Tanımı, Tam Cevap Durumunda Cerrahi Yapmalı mıyız? Doğan Uncu
Lezyonun Yerleşimine göre Özefagus Cerrahisinin Tipi Çıkarılması Gereken Lenf nodları, Mezo-özefajektominin Yeri, Üst Mediastende Lenf Nodları Disseksiyonun Yeri? Amaç Sadece Negatif Cerrahi Sınır mı? Orçun Yalav
Özefagus Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri (Total Minimal İnvaziv?, Hibrid Minimal İnvaziv?, Robotik?) İsmail Gömceli
Özefagus Anastomoz Kaçaklarında Yaklaşım Yusuf Özoğul
Tartışma
27.11.2020
18:00 - 18:15
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

SALON 3

Ara

27.11.2020
18:15 - 19:30
SALON 1

Karaciğer Transplantasyonu

*Oturum Başkanı : Yaman Tokat , Zeki Karasu
Karaciğer Transplantasyonu 2020 Ahmet Gürakar
Canlı Vericili Karaciğer Nakli; Güncel Durum Tevfik Tolga Şahin
Kadavra Vericili Karaciğer Nakli; Güncel Durum Ekrem Kaya
Marjinal Donörlü Karaciğer Nakilleri; Dual Vericili, Domino Nakil... Emrah Otan
Tartışma
SALON 3

Karaciğer Oturumu

*Oturum Başkanı : Samet Yardımcı , Cumhur Yeğen (Turkey)
Current Situation in ALLPS (ALLPS da Güncel Durum) Peter Schemmer
Mechine Perfusion Before Liver Transplantation Peter Schemmer
Tartışma
27.11.2020
18:15 - 18:45
SALON 2

Girişimsel EUS 2021

Konferans

*Oturum Başkanı : Emrah Alper (Turkey) , Tan Attila
Girişimsel EUS 2021 Hakan Şentürk (Turkey)
27.11.2020
18:45 - 19:00
SALON 2

Ara

27.11.2020
19:00 - 19:30
SALON 2

Kolanjioskopi: Tanı ve Tedavide Güncel Gelişmeler

Konferans

*Oturum Başkanı : Abdulkadir Dökmeci , Kürşad Türkdoğan
Sadettin Hülagü
27.11.2020
19:30 - 19:45
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

SALON 3

Ara

27.11.2020
19:45 - 21:00
SALON 1

Nörogastroenteroloji ve Motilite Çalışma Grubu Paneli Olgularla Roma IV’e Göre Anorektal Bozukluklar

*Oturum Başkanı : Bülent Sivri , Yusuf Serdar Sakin
Fekal İnkontinans Mustafa İhsan Uslan
Fonksiyonel Anorektal Ağrı Özdal Ersoy
Olgu Sunumu- Fonksiyonel Defekasyon Bozuklukları Fehmi Ateş
Anorektal Bozukluklara Cerrahi Yaklaşım Alper Sözütek
Tartışma
SALON 2

Endoskopi Derneği Paneli Gastrointestinal Endoskopik İşlemlerde Yenilikler

*Oturum Başkanı : Fatih Tekin , Mehmet Arhan
Obezite ve Obezite Tedavisinin Komplikasyonlarının Endoskopik Yönetimi Ümit Akyüz
Endoskopik Reflü Tedavisi Cengiz Pata
Gastrointestinal Sistem Premalign- Malign Lezyonların Tanısında Kromoendoskopi Erkin Öztaş
EUS Eşliğinde Endoskopik İşlemler Hüseyin Ataseven
Tartışma
27.11.2020
20:45 - 22:00
SALON 3

Mide Kanseri Oturumu-1

*Oturum Başkanı : Sevil Işık , Ümit Koç
Erken Evre Mide Kanserinde Tedavi (EMR,ESD) Tahsin Dalgıç
Mide Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Gerek Var Mı? Varsa Tedavi KT mi Yoksa KRT mi Olmalı? Nuriye Özdemir
Lokal İleri Mide Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Öncesi Tanısal Laparoskopi Yapılmalı mı? Gereklilik mi? Fantezi mi? Ali Güner
Sitoloji Pozitif Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımı ( Cerrahi yapma, Cerrahi Yap- HİPEK Yapma, Cerrahi +HİPEK Yap) Metin Ercan
Tartışma
27.11.2020
21:00 - 21:15
SALON 1

Ara

SALON 2

Ara

SALON 3

Ara

27.11.2020
21:15 - 22:00
SALON 1

Uzmanına Danış Oturumu Fibroscan (Karaciğer yağlılık ve Fibroz ölçümleri)

Uzmanına Danış Oturumu Fibroscan (Karaciğer yağlılık ve Fibroz ölçümleri) Yusuf Yılmaz
SALON 2

HBV Tedavisine Bütüncül Yaklaşımı Tartışıyoruz

Mini Uydu Sempozyumu

Ahmet Sedat Boyacıoğlu
ZOOM ODASI

Uzmanına Danış Oturumu Third Space Endoskopi (E-POEM, Z-POEM, G-POEM, POET/STER...)

Third Space Endoskopi (E-POEM, Z-POEM, G-POEM, POET/STER...) Fatih Aslan
ZOOM ODASI

İBH Tedavisine Vakalarla Yaklaşım

Uzmanına Danış Oturumu

Murat Törüner (Turkey)
28.11.2020
08:20 - 09:30
SALON 2

TEMELDEN ZİRVEYE ERCP

ERCP'DE TEMEL KAVRAMLAR- 1. OTURUM

*Oturum Başkanı : Burhan Şahin , Erkin Öztaş
ERCP Odası, Aksesuarları, Koter Kullanımı Selman Çelebi
ERCP Öncesi: Endikasyon, Hasta Hazırlık, Sedasyon Ahmet Tarık Eminler
Pankreatikobiliyer Anatomi ve Varyasyonlar: Vakalarla Kolanjiopankreatografi Galip Ersöz
Tartışma
28.11.2020
08:45 - 09:15
SALON 1

Güncel Asit Tedavisi

*Oturum Başkanı : Haldun Selçuk , Enver Üçbilek
Güncel Asit Tedavisi Ender Serin
28.11.2020
09:15 - 09:30
SALON 1

ARA

28.11.2020
09:30 - 10:30
SALON 1

Gastroenterologlar için COVID-19

*Oturum Başkanı : Sait Bağcı , Nihat Okçu
Gastrointestinal Tutulum ve Endoskopik Girişim Güvenliği İbrahim Halil Bahçecioğlu
COVID - 19: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Tedavi ve İzlemde Nelere Dikkat Edelim Murat Saruç
COVID - 19 ve Karaciğer Bülent Baran
Tartışma
SALON 3

Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 3

Sözlü Bildiri Oturumu

*Oturum Başkanı : Şükrü Taş , Süleyman Orman
CSS - 017 ÖZEFAJEKTOMİ SONRASI GASTRİK TÜP KANSERİ GELİŞEN MİDENİN İNTRAOPERATİF İNDOSİYANİN GREEN SPY ANJİOGRAFİ İLE PARSİYEL REZEKSİYONU İhsan Burak Karakaya
CSS - 018 MİDE TÜMÖRLÜ HASTALARA YAKLAŞIMDA YAN DAL EĞİTİMİNİN ROLÜ; ÖNCESİ VE SONRASI KLİNİK VE PATOLOJİK VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Hüseyin Çiyiltepe
CSS - 019 İLEOSTOMİ KAPATILMASI SONRASI KOPLİKASYON GELİŞİMİNDE PRİMER HASTALIK ETYOLOJİSİ ETKİLİ Mİ? Özgür Ali Palaz
CSS - 020 PERİFER HASTANEDE NOSE CERRAHİSİ ÜTOPYA MI? Mustafa Ufuk Uylaş
CSS - 021 CANLIDAN KARACİĞER NAKLİ SONRASI SEEDİNG METASTAZ: NADİR BİR Osman Aydın
CSS - 022 HEMOPERİTON NEDENİ OLAN EKSTRAİNTESTİNAL MEZOPANKREATİK PERFORE GİST Erol Pişkin
CSS - 023 BENİGN SEBEPLER İLE YAPILAN MAJOR HEPATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ Yiğit Mehmet Özgün
CSS - 024 KOLOREKTAL KANSER CERRAHİLERİNDE AÇIK VE LAPAROSKOPİK OPERASYONLARDA DİSEKSİYON RADİKALLİĞİ VE NÜKSE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ayhan Öz
28.11.2020
09:30 - 09:40
SALON 2

ARA

28.11.2020
09:40 - 11:15
SALON 2

BİLİYOPANKREATİK KANULASYON (VİDEO EŞLİĞİNDE) -2. OTURUM

*Oturum Başkanı : Ahmet Ömer Özütemiz , Ülkü Sarıtaş
Standart Biliyer Kanulasyon/Sfinkterotomi/ Zor Biliyer Kanulasyon İrfan Koruk
Pankreatik Kanulasyon/Pankreatik Sfinkterotomi Erkan Parlak (Turkey)
Biliyopankreatik Taş Ekstraksiyonu ve Zor Safra Taşları Selçuk Dişibeyaz
ERCP ve Stentler: Hangi Stent? Kime? Aydın Şeref Köksal
Tartışma
28.11.2020
10:30 - 10:45
SALON 1

ARA

SALON 3

ARA

28.11.2020
10:45 - 11:15
SALON 1

SARS - CoV-2 Mutasyonları: Bulaş, Klinik Sonuçlar ve Aşı Çalışmaları Açısından Anlamları

*Oturum Başkanı : Halis Şimşek , Emin Altıparmak
SARS - CoV-2 Mutasyonları: Bulaş, Klinik Sonuçlar ve Aşı Çalışmaları Açısından Anlamları Hikmet Akkız
28.11.2020
10:45 - 11:30
SALON 3

TRANSANAL YAKLAŞIMLAR OTURUMU

Konferans

*Oturum Başkanı : Ömer Alabaz , Neriman Şengül
TaTME Uygulamaları Ahmet Rencüzoğlu
Tartışma
28.11.2020
11:15 - 11:30
SALON 1

ARA

28.11.2020
11:15 - 12:30
SALON 2

ARA

28.11.2020
11:30 - 12:15
SALON 1

GÖRH’de Yaşam Tarzı ve Beslenme

Uydu Sempozyum-8

*Moderatör : Filiz Akyüz
GÖRH’de Yaşam Tarzı ve Beslenme Filiz Akyüz
GÖRH’de Yaşam Tarzı ve Beslenme Aslı Örmeci
28.11.2020
11:30 - 12:30
SALON 3

ARA

28.11.2020
12:15 - 12:30
SALON 1

Kronik Hepatit B'de Yapay Zeka ile Hasta İzlemi

Konferans

*Oturum Başkanı : Mehmet Sökmen , Murat Kekilli
Kronik Hepatit B'de Yapay Zeka ile Hasta İzlemi Hasan Özkan
28.11.2020
12:30 - 13:00
SALON 2

Kahve ve Sağlık

Konferans

*Oturum Başkanı : Alı Demir , Canan Alkım
Kahve ve Sağlık Enver Dolar
28.11.2020
12:30 - 13:15
SALON 3

GİS Cerrahisinde Nutrisyon Oturumu

*Oturum Başkanı : Osman Abbasoğlu , Soner Akbaba
Gastroenteroloji Cerrahisinde ERAS Haldun Gündoğdu
Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde İmmünonutrisyon Cem Kaan Parsak
Tartışma
28.11.2020
13:00 - 13:15
SALON 1

ARA

28.11.2020
13:00 - 14:00
SALON 2

ARA

28.11.2020
13:15 - 14:00
SALON 1

Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar “Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi”

Uydu Sempozyum-9

*Moderatör : Birol Özer , Tarkan Karakan
Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar “Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi” Fehmi Ateş
Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar “Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi” Abdullah Emre Yıldırım
SALON 3

ARA

28.11.2020
14:00 - 14:30
SALON 1

Fonksiyonel Dispepsi 2020

Konferans

*Oturum Başkanı : Zeynel Mungan , İbrahim Doğan
Fonksiyonel Dispepsi 2020 Filiz Akyüz
28.11.2020
14:00 - 15:15
SALON 2

MALİGN BİLİYER DARLIKLAR-3. OTURUM

*Oturum Başkanı : Kubilay Çınar , Ahmet Çoker
Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj Gerekli mi? Birol Bostancı
Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj ve Palyasyonda ERCPist'in Rolü? Fatih Tekin
Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj ve Palyasyonda Radyolog'un Rolü Devrim Akıncı (Turkey)
Tartışma
28.11.2020
14:00 - 16:00
SALON 3

Pankreas Kanseri Oturumu-1

*Oturum Başkanı : Feza Ekiz , Oğuzhan Özşay
Pankreas Tümörlerinde Radyolojik Borderline Kavramı, Hangi Tetkikleri İstemeliyiz? Rıza Sarper Ökten (Turkey)
Pankreas Tümöründe Neoadjuvan KT’nin Yeri, Yalnız KT mi? KRT mi? Hangi Ajan? Mehmet Ali Şendur
Distal Pankreatektomide Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri Erol Aksoy
Distal Pankreatektomide Teknik Noktalar ve Uygulamalar Ali Emre Atıcı
Pankreatikoduodenektomide Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri Mustafa Kerem
Karaciğer Metastatik Pankreas Tümörlerinde Yaklaşım Gürkan Öztürk
Pankreatikoduodenektomi Sonrası Komplikasyonlarda Uluslararası Tanımlamalar Osman Aydın
Tartışma
28.11.2020
14:30 - 14:45
SALON 1

ARA

28.11.2020
14:45 - 15:45
SALON 1

“Helicobacter Pylori Görüldüğü Her Yerde …..”

*Oturum Başkanı : Burhan Şahin , Selahattin Ünal , Cihan Yurdaydın
Prof. Dr. Ali Özden Anısına Dilek Oğuz
Eradike Edilmelidir Melih Özel
Eradike Edilmemelidir Ahmet Uygun (Turkey)
H. Pylori 2020 Yeni Ne Var? Ömer Özbakır
28.11.2020
15:15 - 15:45
SALON 2

Dijital Çağ , Yapay Zeka ve Gastroenterolojinin Geleceği

Konferans

*Oturum Başkanı : Yılmaz Çakaloğlu , Gürol Öksüzoğlu
Dijital Çağ , Yapay Zeka ve Gastroenterolojinin Geleceği Nurdan Tözün (Turkey)
28.11.2020
15:45 - 16:00
SALON 1

ARA

28.11.2020
15:45 - 17:00
SALON 2

ARA

28.11.2020
16:00 - 16:45
SALON 1

PEY’e Spesifik Hasta Bildirimine Dayalı İLK TEST: PEY-TEST

Uydu Sempozyum-10

Pankreatik Ekzokrin Yetmezlik(PEY) ve İlişkili Hastalıklar Kadir Demir
PEY-TEST Türkiye Validasyonu ve Klinik Pratikte Yeri Dilek Oğuz
28.11.2020
16:00 - 16:25
SALON 3

Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği

Konferans

*Oturum Başkanı : Erdal Birol Bostancı , Erol Aksoy
Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği Eren Berber
28.11.2020
16:25 - 16:50
SALON 3

Gastrointestinal Sistemde Robotik Cerrahinin Yeri ve Geleceği

Konferans

*Oturum Başkanı : Erdal Birol Bostancı , Mehmet Mahir Özmen
Gastrointestinal Sistemde Robotik Cerrahinin Yeri ve Geleceği Eren Berber
28.11.2020
16:45 - 17:00
SALON 1

ARA

28.11.2020
16:50 - 17:00
SALON 3

ARA

28.11.2020
17:00 - 17:45
SALON 1

Probiyotik Paneli

*Oturum Başkanı : Murat Tuncer (Turkey) , Taylan Kav
Bağışıklık, Probiyotiker ve Mikrobiyota Hakan Alagözlü
COVID-19 ve Mikrobiyota İlişkisi Tarkan Karakan
Tartışma
28.11.2020
17:00 - 18:40
SALON 2

BENİGN BİLİYOPANKREATİK HASTALIKLAR - 4. OTURUM

*Oturum Başkanı : Mehmet Cindoruk , Deniz Duman
Cerrahi Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP Bülent Ödemiş
Karaciğer Nakli Sonrası Safra Yolları Komplikasyonlarında ERCP Murat Harputluoğlu
Benign Pankreas Hastalıklarında ERCP: Kanala Yönelik Bahattin Çiçek
İnflamatuvar Biliyer Darlıklarda (PSK, ISK, OİP, Portal Kolanjiopati) ERCP Göktuğ Şirin
Tartışma
28.11.2020
17:00 - 18:45
SALON 3

PANKREAS KANSERİ VİDEO OTURUMU

*Oturum Başkanı : Mutlu Doğanay , Bülent Ünal
Whipple Prosedüründe Teknik Noktalar ve Uygulamalar Kıvanç Derya Peker
Laparoskopik ve Robotik Whipple Nasıl Yapıyorum? Erol Pişkin
Pankreatikoduodenektomide Portal Ven Rezeksiyonu ve Rekonstruksiyonu Erdal Birol Bostancı
Triangle Lenf Nodu Disseksiyonu Yapalım mı ? Yiğit Mehmet Özgün
Tartışma
28.11.2020
17:45 - 18:00
SALON 1

ARA

28.11.2020
18:00 - 18:30
SALON 1

Gastrointestinal Behçet Hastalığı

Konferans

*Oturum Başkanı : Mehmet Hadi Yaşa , Beytullah Yıldırım
Gastrointestinal Behçet Hastalığı Ali İbrahim Hatemi
28.11.2020
18:30 - 18:45
SALON 1

ARA

28.11.2020
18:45 - 19:15
SALON 1

Portal Hipertansiyonda Antikoagülan Kullanımı: Ne Zaman ve Nasıl?

Konferans

*Oturum Başkanı : Murat Taner Gülşen , Şule Özgürgen
Portal Hipertansiyonda Antikoagülan Kullanımı: Ne Zaman ve Nasıl? Abdullah Sonsuz
SALON 3

Xenotransplantasyon ve Yapay Organ Nakli

Konferans

*Oturum Başkanı : Taner Oruğ (Turkey) , Cemalettin Aydın
Xenotransplantasyon ve Yapay Organ Nakli Sezai Yılmaz
28.11.2020
18:45 - 19:00
SALON 2

ARA

28.11.2020
19:00 - 19:30
SALON 2

Pankreas Kanserinde Erken Tanı – Tarama

Konferans

*Oturum Başkanı : Necati Örmeci , Mehmet Aslan
Pankreas Kanserinde Erken Tanı – Tarama Dilek Oğuz
28.11.2020
19:15 - 19:45
SALON 1

ARA

28.11.2020
19:30 - 19:45
SALON 2

ARA

28.11.2020
19:45 - 21:15
SALON 1

Her Yönüyle İBS

*Oturum Başkanı : Hüseyin Savaş Göktürk , Talat Ayyıldız
İBS'de Şişkinlik ve Gaz Yönetimi Özlem Saygılı
İBS Ağrı Yönetimi Ahmet Sedat Boyacıoğlu
İBS Konstipasyon Yönetiminde Kritik Noktalar Suna Yapalı
İBS Diyare Yönetiminde Kritik Noktalar Selim Aydemir
Psikiyatristten Öneriler Yusuf Sivrioğlu
Tartışma
28.11.2020
19:45 - 22:00
SALON 2

OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)

*Tartışmacı : Galip Ersöz , Ahmet Ömer Özütemiz , Erkan Parlak (Turkey) , Birol Bostancı , Devrim Akıncı (Turkey)
Vaka 1 ve Tartışma Zahide Şimşek
Vaka 2 ve Tartışma Savaş Cumali Efe
Vaka 3 ve Tartışma Bilal Ergül
Vaka 4 ve Tartışma Bilal Toka
Vaka 5 ve Tartışma Sami Evirgen
Vaka 6 ve Tartışma Özlem Gül Utku
Vaka 7 ve Tartışma Bülent Çolak
Vaka 8 ve Tartışma Ahmet Tarık Eminler
28.11.2020
21:30 - 22:15
SALON 1

İBS-D Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Uydu Sempozyum-11

*Oturum Başkanı : Serhat Bor
İrritabl Bağırsak Sendromu’nda Gelecek Mikrobiyota Temelli Tedavilerde mi? Mark Pimentel
29.11.2020
09:00 - 09:50
SALON 3

Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 4

Sözlü Bildiri Oturumu

CSS - 025 LOKAL İLERİ MİDE KANSERİ HASTALARINDA NEOADJUVAN TEDAVİ ÖNCESİ EVRELEME LAPAROSKOPİSİ KLİNİK DENEYİMİMİZ İsmail Özler
CSS - 026 HARTMAAN PROSEDÜRÜNE İHTİYAÇ DUYAN REKTUMDA YABANCI CİSİM VAKASI Hamdi Burak Piyade
CSS - 027 RETROPERİTONEAL GANGLİONÖROMA OLGU SUNUMU,NADİR KOMPLİKASYON: DİYARE Habip Sarı
CSS - 028 STOMA DURUMUNUN LARS (LOW ANTERİOR REZEKSİYON SENDROMU) SENDROMU ÜZERİNE ETKİSİ Sami Benli
CSS - 029 İNTRAABDOMİNAL NÜKS KİST HİDATİK, OLGU SUNUMU Habip Sarı
CSS - 030 NADİR BİR OLGU: TRİCHOSPORON ASAHİİ KOLONİZASYONU OLAN PERFORE MİDE KANSERİ Nihal Özcan
CSS - 031 PANKREASIN SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZMI OLGUSU, TANI VE TEDAVİSİ Habip Sarı
29.11.2020
09:30 - 10:00
SALON 1

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu

Akılcı İlaç Oturumu

Pandemi Döneminde Akılcı Biyolojik Ajan Kullanımı Gözde Derviş Hakim
SALON 2

Covid - 19 ve Güncel Gelişmeler

Konferans

*Oturum Başkanı : Birol Özer , Oya Uygur Bayramiçli
Covid - 19 ve Güncel Gelişmeler Serhat Ünal (Turkey)
29.11.2020
09:50 - 10:00
SALON 3

ARA

29.11.2020
10:00 - 12:00
SALON 1

TKAD Panel Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıkları: Hastalık Yükü, Tanı ve Tedavi

*Oturum Başkanı : Ramazan İdilman , Fulya Günşar
Alkol Kullanım Bozuklukları: Terminoloji – Epidemiyoloji Murat Kıyıcı
Olgu Sunumu: Akut Alkolik Hepatit Emre Yıldırım
Medikal Tedavi Osman Cavit Özdoğan
Karaciğer Nakli Zeki Karasu
Karaciğer Nakli Öncesi Psikiyatrist Görüşü Ayşın Doğan
Tedavi Yaklaşımı Dinç Dinçer
Alkol Kesilme Sendromu: Ne Yapılmalı? İnci İlhan
Tartışma
SALON 3

Kolorektal Kanser Cerrahisi Oturumu

*Oturum Başkanı : Tahir Özer , Mustafa Duman
Kolon ve Rektum Tümörlerinde Radyolojinin Geldiği Son Nokta, Öncelikle Hangi Tetkik İstemeliyiz? PET-BT ‘yi Ne Zaman İstemeliyiz? Mustafa Özdemir
Kolorektal Kanserde Patolojik Raporlama, Yenilikler ve Rekürrens Riskleri Nesrin Turhan (Turkey)
Sağ Kolon Ve Sol Kolon Tümörlerinin Prognozu Birbirinden Farklı Mıdır, Klinisyen Olarak Patolojik Belirteçleri Nasıl Yorumlamalıyız? Sezer Sağlam
Sağ Kolon Kanserinde Komplet Mezokolik Eksizyonda Cerrahi Seçimi (Açık? -Laparoskopik?- Robotik? ) Ahmet Aşlar Keşşaf
Rektum Kanserinin Neoadjuvan Tedavisinde Neler Değişti? Mutlu Doğan
Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kt/Rt Sonrası İdeal Bekleme Süresi Var Mıdır? Cerrahın Kararını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Cem Terzi
Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Hangi Durumlarda Koruyucu İleostomi Açılmayabilir? Erdal Polat
Tartışma
29.11.2020
10:00 - 10:15
SALON 2

ARA

29.11.2020
10:15 - 10:45
SALON 2

Constipation

Conference

*Chair : Murat Törüner (Turkey) , Salih Boğa
Constipation Henriette Heinrich
29.11.2020
10:45 - 11:00
SALON 2

ARA

29.11.2020
11:00 - 11:30
SALON 2

Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome

Conference

*Chair : Yusuf Erzin , Suna Yapalı
Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome Giovanni Barbara
29.11.2020
11:30 - 11:45
SALON 2

ARA

29.11.2020
11:45 - 12:15
SALON 2

Şişirelim mi? Keselim mi? Kestirelim mi?Akalazyada Tedavi Yaklaşımları

Konferans

*Oturum Başkanı : Zeynel Mungan , Altay Çelebi
Şişirelim mi? Keselim mi? Kestirelim mi?Akalazyada Tedavi Yaklaşımları Serhat Bor
29.11.2020
12:00 - 12:15
SALON 1

ARA

SALON 3

ARA

29.11.2020
12:15 - 12:45
SALON 1

ACLF: Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Konferans

*Oturum Başkanı : Sabahattin Kaymakoğlu , Yavuz Beyazıt
ACLF: Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Abdulkadir Dökmeci
SALON 3

Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedavide Tam Cevap, Tama Yakın Cevap ve Cevapsızlık Durumunda Seçeneklerimiz Nelerdir?

Konferans

*Oturum Başkanı : Ayhan Kuzu
Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedavide Tam Cevap, Tama Yakın Cevap ve Cevapsızlık Durumunda Seçeneklerimiz Nelerdir? Ahmet Rencüzoğlu
29.11.2020
12:15 - 12:30
SALON 2

ARA

29.11.2020
12:30 - 13:45
SALON 2

Gastroenterologlar için Adım Adım Abdominal Ultrasonografi

*Moderatör : Orhan Sezgin
Abdominal Ultrasonografinin Gastroenterolog için Önemi ve Temel Prensipler Orhan Sezgin
Prob Elimizde Adım Adım Ultrasonografi Orhan Sezgin
Temel Hepatobiliyer Ultrasonografi Dilek Oğuz
Pankreas Ultrasonografisi Orhan Sezgin
29.11.2020
12:45 - 13:00
SALON 1

ARA

29.11.2020
12:45 - 14:00
SALON 3

ARA

29.11.2020
13:00 - 13:30
SALON 1

Hepatit Delta Virüs Enfeksiyonu

Konferans

*Oturum Başkanı : Ertuğrul Kayaçetin , Vedat Göral
Hepatit Delta Virüs Enfeksiyonu Kendal Yalçın
29.11.2020
13:30 - 13:45
SALON 1

ARA

29.11.2020
13:45 - 14:15
SALON 1

EASL 2020'den seçmeler

Konferans

*Oturum Başkanı : Halil Değertekin , Mesut Akarsu
EASL 2020'den seçmeler Ulus Salih Akarca
29.11.2020
13:45 - 14:00
SALON 2

ARA

29.11.2020
14:00 - 14:30
SALON 2

Prokinetics.

Conference

*Chair : Serhat Bor , Filiz Akyüz
Prokinetics. Jan Tack
SALON 3

Rektum Kanserinde Ne Zaman Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu, Ne Zaman İnguinal Lenf Nodu Disseksiyonu Yapmalıyız?

Konferans

*Oturum Başkanı : Mehmet Füzün , Erkan Oymacı
Rektum Kanserinde Ne Zaman Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu, Ne Zaman İnguinal Lenf Nodu Disseksiyonu Yapmalıyız? Aras Emre Canda
29.11.2020
14:15 - 14:45
SALON 1

ARA

29.11.2020
14:45 - 15:30
SALON 1

Gastroenterolojinin Sorunları

Gastroenterolojinin Sorunları Birol Özer
Gastroenterolojinin Sorunları Serhat Bor
Gastroenterolojinin Sorunları Dilek Oğuz
Gastroenterolojinin Sorunları Ahmet Ömer Özütemiz
29.11.2020
15:30 - 15:50
SALON 1

KAPANIŞ