Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


Osman Abbasoğlu
GİS Cerrahisinde Nutrisyon Oturumu
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:15
İsmail Acar
Sözlü Sunumlar – 2
Konuşmacı
*SS - 006 EDİRNE İLİNDE İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA FENOTİP VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:10
Ulaş Aday
Cerrahi Sözlü Bildirim Oturumu-2
Konuşmacı
*CSS - 013 KOLOREKTAL KANSERLERDE POLİPOZİS VARLIĞININ SAĞKALIMA ETKİS
Başlangıç Saati
15:34
Bitiş Saati
15:41
Çağatay Ak
Sözlü Sunumlar – 7
Konuşmacı
*SS - 037 ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ İŞLEMLERİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU ALTINDA KULLANILAN FARKLI İKİ SEDASYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:10
Ulus Salih Akarca
Sözlü Sunumlar – 6
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:20
EASL 2020'den seçmeler
Konuşmacı
*EASL 2020'den seçmeler
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:15
Mesut Akarsu
EASL 2020'den seçmeler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:15
Soner Akbaba
GİS Cerrahisinde Nutrisyon Oturumu
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:15
Erdem Akbal
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
Speaker
*New Techniques in Endoscopic Submucosal Dissections; Laser Assited ESD and the Use of Clutch Cutter
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
19:10
Uzmanına Danış Oturumu Endoskopide yapay zeka (Cadeye)
Konuşmacı
*Uzmanına Danış Oturumu Endoskopide yapay zeka (Cadeye)
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
16:15
Remzi Adnan Akdoğan
Benign Özofageal Disfaji
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:20
Bitiş Saati
20:20
Ömer Lütfi Akgül
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu-1
Konuşmacı
*CSS - 002 AT NALI FİSTÜLÜ TEDAVİSİNDE HİBRİT SETON İLE MODİFİYE HANLEY PROSEDÜRÜ UYGULAMASI SONUÇLARI: 14 OLGULUK TEK CERRAH DENEYİMİ
Başlangıç Saati
14:07
Bitiş Saati
14:14
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu-1
Konuşmacı
*CSS - 009 KOLON DİVERTİKÜLİTİNE BAĞLI GELİŞEN LOKALİZE APSE OLGULARININ YÖNETİMİ
Başlangıç Saati
14:56
Bitiş Saati
15:03
Fatma Ebru Akın
Turkey
Sözlü Sunumlar – 12
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:25
Devrim Akıncı
Turkey
MALİGN BİLİYER DARLIKLAR-3. OTURUM
Konuşmacı
*Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj ve Palyasyonda Radyolog'un Rolü
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
15:00
OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
22:00
Hikmet Akkız
SARS - CoV-2 Mutasyonları: Bulaş, Klinik Sonuçlar ve Aşı Çalışmaları Açısından Anlamları
Konuşmacı
*SARS - CoV-2 Mutasyonları: Bulaş, Klinik Sonuçlar ve Aşı Çalışmaları Açısından Anlamları
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
Musa Akoğlu
Gastroenteroloji Cerrahisi Kongre Programı
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
19:10
Hale Akpınar
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
11:00
İBH Tedavisinde Değişim Zamanı
Konuşmacı
*İBH Tedavisinde Değişim Zamanı
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:30
İBH DERNEĞİ PANELİ
Konuşmacı
*Anti-TNF'nin Yeri
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:10
Erol Aksoy
Pankreas Kanseri Oturumu-1
Konuşmacı
*Distal Pankreatektomide Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:25
Murat Akyıldız
AASLD 2020 En Yeniler
Konuşmacı
*Karaciğer Transplantasyonu
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:45
Filiz Akyüz
Kadın Gastroenterologlar Paneli
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:45
GÖRH’de Yaşam Tarzı ve Beslenme
*Moderatör
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
GÖRH’de Yaşam Tarzı ve Beslenme
Konuşmacı
*GÖRH’de Yaşam Tarzı ve Beslenme
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
Fonksiyonel Dispepsi 2020
Konuşmacı
*Fonksiyonel Dispepsi 2020
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Prokinetics.
*Chair
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Ümit Akyüz
Endoskopi Derneği Paneli Gastrointestinal Endoskopik İşlemlerde Yenilikler
Konuşmacı
*Obezite ve Obezite Tedavisinin Komplikasyonlarının Endoskopik Yönetimi
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:00
Cebrail Akyüz
Cerrahi Sözlü Bildirim Oturumu-2
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:40
Bitiş Saati
16:20
Ömer Alabaz
TRANSANAL YAKLAŞIMLAR OTURUMU
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:30
Murat Aladağ
Başkanın Seçtikleri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:30
Hakan Alagözlü
Probiyotik Paneli
Konuşmacı
*Bağışıklık, Probiyotiker ve Mikrobiyota
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:15
Yeşim Alahdab
Sözlü Sunumlar – 4
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:40
Canan Alkım
Kahve ve Sağlık
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Emrah Alper
Turkey
EUS GRUBU PANELİ
Konuşmacı
*Endoskopik Ultrasonografiği de İstasyonel Yaklaşım: Duodenum (videolar eşliğinde)
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:10
Girişimsel EUS 2021
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:45
Engin Altıntaş
Pankreas Çalışma Grubu PaneliAkut Pankreatit
Konuşmacı
*Erken Evre / Ödematöz Pankreatit / Komplikasyonların Yönetimi
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:30
Emin Altıparmak
SARS - CoV-2 Mutasyonları: Bulaş, Klinik Sonuçlar ve Aşı Çalışmaları Açısından Anlamları
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
Çiseli Altuntaş
Endoskopide Girişimsel İşlemler
Konuşmacı
*ERCP
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Orhan Aras
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu-1
Konuşmacı
*CSS - 008 CROHN HASTALIĞINDA İLEOKOLİK ANASTOMOZ RİSKLİ MİDİR?
Başlangıç Saati
14:49
Bitiş Saati
14:56
Mehmet Arhan
Endoskopi Derneği Paneli Gastrointestinal Endoskopik İşlemlerde Yenilikler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:00
Derya Arı
Sözlü Sunumlar – 6
Konuşmacı
*SS - 032 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA TEDAVİ OLAN HEPATİT C HASTALARINDA NON-İNVAZİV FİBROZİS İNDEKS DEĞERLERİNİN DEĞİŞİMİ
Başlangıç Saati
12:10
Bitiş Saati
12:20
Serab Arslan
Crohn Hastalığında Tanı ve Ayırıcı Tanı
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:15
Fatih Aslan
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
11:00
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
Speaker
*Impossible Endoscopic Submucosal Dissection; Techniques, Strategic Approaches and Equipments
Başlangıç Saati
09:40
Bitiş Saati
09:55
Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar
Konuşmacı
*Kompleks ve Zor Poliplerde Yaklaşım. Hangi Yöntem? Niçin? Disseksiyon (ESD) Tedavi Tercih Ederim
Başlangıç Saati
18:35
Bitiş Saati
18:50
Uzmanına Danış Oturumu Third Space Endoskopi (E-POEM, Z-POEM, G-POEM, POET/STER...)
Konuşmacı
*Third Space Endoskopi (E-POEM, Z-POEM, G-POEM, POET/STER...)
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:00
Mehmet Aslan
Pankreas Kanserinde Erken Tanı – Tarama
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:30
Oktar Asoğlu
Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar
Konuşmacı
*Kompleks ve Zor Poliplerde Yaklaşım. Hangi Yöntem? Niçin? Cerrahi Tedavi Tercih Ederim
Başlangıç Saati
18:50
Bitiş Saati
19:05
Hüseyin Ataseven
Video Bildiri Sunumlar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Endoskopi Derneği Paneli Gastrointestinal Endoskopik İşlemlerde Yenilikler
Konuşmacı
*EUS Eşliğinde Endoskopik İşlemler
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
20:45
Fehmi Ateş
Nörogastroenteroloji ve Motilite Çalışma Grubu Paneli Olgularla Roma IV’e Göre Anorektal Bozukluklar
Konuşmacı
*Olgu Sunumu- Fonksiyonel Defekasyon Bozuklukları
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
20:30
Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar “Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi”
Konuşmacı
*Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar “Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi”
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
14:00
Ali Emre Atıcı
Pankreas Kanseri Oturumu-1
Konuşmacı
*Distal Pankreatektomide Teknik Noktalar ve Uygulamalar
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:00
Tan Attila
Girişimsel EUS 2021
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:45
Özlen Atuğ
İBH Olgularında Sağlığın Korunması ve Sürdürülmesi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:30
Şefika Nur Ayar
Sözlü Sunumlar – 6
Konuşmacı
*SS - 031 OTOİMMUN KARACİĞER HASTALARININ PRİMER İMMÜN YETMEZLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:10
Selim Aydemir
Her Yönüyle İBS
Konuşmacı
*İBS Diyare Yönetiminde Kritik Noktalar
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
20:45
Cemalettin Aydın
Xenotransplantasyon ve Yapay Organ Nakli
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:15
Osman Aydın
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*CSS - 021 CANLIDAN KARACİĞER NAKLİ SONRASI SEEDİNG METASTAZ: NADİR BİR
Başlangıç Saati
09:48
Bitiş Saati
09:55
Pankreas Kanseri Oturumu-1
Konuşmacı
*Pankreatikoduodenektomi Sonrası Komplikasyonlarda Uluslararası Tanımlamalar
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
15:45
Talat Ayyıldız
Her Yönüyle İBS
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
21:15
Sait Bağcı
Gastroenterologlar için COVID-19
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:30
İbrahim Halil Bahçecioğlu
Gastroenterologlar için COVID-19
Konuşmacı
*Gastrointestinal Tutulum ve Endoskopik Girişim Güvenliği
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Gwang Ho Baik
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
Speaker
*Understanding of ESD Devices
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:35
Kadir Bal
AASLD 2020 En Yeniler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:45
Hatice Balcı
Sözlü Sunumlar – 1
Konuşmacı
*SS - 003 İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ İLE PREZENTE OLAN WALDESTROM MAKROGLOBULİNEMİ OLGUSU
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:30
Bülent Baran
Gastroenterologlar için COVID-19
Konuşmacı
*COVID - 19 ve Karaciğer
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Giovanni Barbara
Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome
Speaker
*Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:30
Erol Barbur
Video Bildiri Sunumlar
Konuşmacı
*VS - 002 ENDOSCOPIC CLOSURE OF A PERFORATED RECTUM WITH OVER-THE-SCOPE-CLIP FOLLOWING COLONOSCOPY
Başlangıç Saati
09:12
Bitiş Saati
09:24
Metin Başaranoğlu
Güncel Bilgiler Işığında NASH
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Özlem Baykal
Sözlü Sunumlar – 11
Konuşmacı
*SS - 054 COVİD-19 ENFEKSİYONU İLE YOĞUN BAKIMDA İZLENEN VE EX OLAN HASTALARIN TRANSAMİNAZ VE BİLİRUBİN DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİM
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:10
Yusuf Bayraktar
HCC
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:20
Bitiş Saati
20:20
Mehmet Bayram
Sözlü Sunumlar – 4
Konuşmacı
*SS - 018 CROHN HASTALIĞINDA NLR VE PLR DÜZEYİNİN ENDOSKOPİK VE KLİNİK AKTİVASYONU DEĞERLENDİRMEDE ETKİNLİĞİ
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:10
Oya Uygur Bayramiçli
Covid - 19 ve Güncel Gelişmeler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Ahmet Bektaş
Hatalar (Asla Yapmıyorum)
Konuşmacı
*PPI Kullanımı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:30
Mehmet Bektaş
EUS GRUBU PANELİ
Konuşmacı
*Endoskopik Ultrasonografiği de İstasyonel Yaklaşım: Özofagus ve Mide (Videolar eşliğinde)
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:50
Göksel Bengi
Video Bildiri Sunumlar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
10:15
Sami Benli
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*CSS - 028 STOMA DURUMUNUN LARS (LOW ANTERİOR REZEKSİYON SENDROMU) SENDROMU ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
09:21
Bitiş Saati
09:28
Eren Berber
Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği
Konuşmacı
*Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:25
Gastrointestinal Sistemde Robotik Cerrahinin Yeri ve Geleceği
Konuşmacı
*Gastrointestinal Sistemde Robotik Cerrahinin Yeri ve Geleceği
Başlangıç Saati
16:25
Bitiş Saati
16:50
Fatih Beşışık
İntestinal Motilite ve Psödoobstrüksiyon
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:30
Yavuz Beyazıt
ACLF: Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:45
Yılmaz Bilgiç
Sözlü Sunumlar – 8
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:50
Bitiş Saati
12:40
Salih Boğa
Constipation
*Chair
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:45
Serhat Bor
Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları’nda Dumanı Tüten Yenilikler
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:15
İBS-D Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:15
Şişirelim mi? Keselim mi? Kestirelim mi?Akalazyada Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacı
*Şişirelim mi? Keselim mi? Kestirelim mi?Akalazyada Tedavi Yaklaşımları
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:15
Prokinetics.
*Chair
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Gastroenterolojinin Sorunları
Konuşmacı
*Gastroenterolojinin Sorunları
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Birol Bostancı
MALİGN BİLİYER DARLIKLAR-3. OTURUM
Konuşmacı
*Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj Gerekli mi?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
22:00
Erdal Birol Bostancı
Açılış
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:15
Gastroenteroloji Cerrahisi Kongre Programı
Konuşmacı
*Açılış Konuşması
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:15
Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:25
Gastrointestinal Sistemde Robotik Cerrahinin Yeri ve Geleceği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:25
Bitiş Saati
16:50
PANKREAS KANSERİ VİDEO OTURUMU
Konuşmacı
*Pankreatikoduodenektomide Portal Ven Rezeksiyonu ve Rekonstruksiyonu
Başlangıç Saati
17:40
Bitiş Saati
18:00
Ahmet Sedat Boyacıoğlu
İntestinal Motilite ve Psödoobstrüksiyon
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:30
HBV Tedavisine Bütüncül Yaklaşımı Tartışıyoruz
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
22:00
Her Yönüyle İBS
Konuşmacı
*İBS Ağrı Yönetimi
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:15
Fatih Boyvat
HCC
Konuşmacı
*Girişimsel Radyolojinin Rolü
Başlangıç Saati
19:35
Bitiş Saati
19:50
Florian Van Bömmel
Kronik Hepatit B Tedavisinde Azıyla Yetinmeyin
Speaker
*
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
Atilla Bulur
Sözlü Sunumlar – 8
Konuşmacı
*SS - 040 MERKEZİMİZDE HEPATOSELLÜLER KARSİNOM TANISIYLA KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIMIZDAKİ NAKİL ÖNCESİ PET-BT BULGULARI İLE NÜKS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:10
Abdullah Murat Buyruk
Başkanın Seçtikleri
Konuşmacı
*KOLOREKTAL ESD YÖNETİMİNDE NICE SINIFLAMASI İLE İLGİLİ DENEYİMİMİZ
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
18:55
Fatih Can
Management of Arterial İnfiltration in Pancreatic Cancer Surgery
*Chair
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
20:50
Role of Completion Pancreatectomy For Management of Postoperative Pancreatic Fistula
*Chair
Başlangıç Saati
20:50
Bitiş Saati
21:10
Aras Emre Canda
Rektum Kanserinde Ne Zaman Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu, Ne Zaman İnguinal Lenf Nodu Disseksiyonu Yapmalıyız?
Konuşmacı
*Rektum Kanserinde Ne Zaman Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu, Ne Zaman İnguinal Lenf Nodu Disseksiyonu Yapmalıyız?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Joo Young Cho
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
11:00
2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
Speaker
*Current treatment of IBD IN Korea
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:35
Mehmet Cindoruk
EUS GRUBU PANELİ
Konuşmacı
*EUS ve Stoma Girişimleri (Koledokostomi, Kolesistoduodenostomi, Kistogastrostomi...)
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:50
BENİGN BİLİYOPANKREATİK HASTALIKLAR - 4. OTURUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
18:40
Arif Mansur Coşar
Karaciğer Hastalıklarından;
Konuşmacı
*Türkiye'de Hemokromatozis Nadir mi? Yoksa Tanı mı Koyamıyoruz?
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
Yusuf Coşkun
Sözlü Sunumlar – 4
Konuşmacı
*SS - 021 CROHN HASTALIĞINDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN BİR BELİRTECİ OLARAK ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN ROLÜ
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:40
Erkan Çağlar
Sözlü Sunumlar – 9
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:50
Mehmet Çağlıkülekçi
Management of Arterial İnfiltration in Pancreatic Cancer Surgery
*Chair
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
20:50
Role of Completion Pancreatectomy For Management of Postoperative Pancreatic Fistula
*Chair
Başlangıç Saati
20:50
Bitiş Saati
21:10
Yılmaz Çakaloğlu
Dijital Çağ , Yapay Zeka ve Gastroenterolojinin Geleceği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:45
Tebessüm Çakır
Pandemi Sürecinde Kanser Cerrahisi ve Neoadjuvan Tedavilerde Yaklaşım Tarzımız Ne Olmalı?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:20
Bitiş Saati
20:20
Selin Çakmak Demir
Sözlü Sunumlar – 12
Konuşmacı
*SS - 061 PORTAL HİPERTANSİYONA BAĞLI ASİTİN AYIRICI TANISINDA ASİT PRO-BNP VE ASİT KOLESTEROLÜNÜN ÖNEMİ
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:25
Bilger Çavuş
Sözlü Sunumlar – 10
Konuşmacı
*SS - 049 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI SARSCOV-2 İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:10
Çağatay Çavuşoğlu
Sözlü Sunumlar – 2
Konuşmacı
*SS - 008 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALARINDA KIRILGANLIK VE KOGNİTİF BOZUKLUK GÖZDEN KAÇIYOR MU?
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:30
Cem Çekiç
Sözlü Sunumlar – 2
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:50
Ayhan Hilmi Çekin
Karaciğer Hastalıklarından;
Konuşmacı
*İBH ve Karaciğer
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:15
Altay Çelebi
Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisi Güncelleme 2020
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:15
Şişirelim mi? Keselim mi? Kestirelim mi?Akalazyada Tedavi Yaklaşımları
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:15
Selman Çelebi
TEMELDEN ZİRVEYE ERCP
Konuşmacı
*ERCP Odası, Aksesuarları, Koter Kullanımı
Başlangıç Saati
08:20
Bitiş Saati
08:40
Aykut Ferhat Çelik
Crohn Hastalığında Tanı ve Ayırıcı Tanı
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:15
İBH DERNEĞİ PANELİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
18:00
Ferit Çelik
Sözlü Sunumlar – 3
Konuşmacı
*SS - 013 İNTRAGASTRİK BOTOLİNUM TOXİN A ENJEKSİYON UYGULAMASININ OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ BİR YILLIK DENEYİM
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:30
Züleyha Akkan Çetinkaya
Sözlü Sunumlar – 10
Konuşmacı
*SS - 050 PANDEMİ VE GASTROENTEROLOGLAR
Başlangıç Saati
14:10
Bitiş Saati
14:20
Kadın Gastroenterologlar Paneli
Konuşmacı
*Gastroenterohepatolojide Tedaviye Uyumda Cinsiyet Farklılığı Var mı?
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:30
Kubilay Çınar
Gastrointestinal Sistem Kanamalarından;
Konuşmacı
*Portal Hipertansiyona Bağlı Küçük Gastroözofageal Varislerde Yaklaşım
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
MALİGN BİLİYER DARLIKLAR-3. OTURUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:15
Bahattin Çiçek
BENİGN BİLİYOPANKREATİK HASTALIKLAR - 4. OTURUM
Konuşmacı
*Benign Pankreas Hastalıklarında ERCP: Kanala Yönelik
Başlangıç Saati
17:50
Bitiş Saati
18:10
Hüseyin Çiyiltepe
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*CSS - 018 MİDE TÜMÖRLÜ HASTALARA YAKLAŞIMDA YAN DAL EĞİTİMİNİN ROLÜ; ÖNCESİ VE SONRASI KLİNİK VE PATOLOJİK VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI.
Başlangıç Saati
09:27
Bitiş Saati
09:34
Ahmet Çoker
MALİGN BİLİYER DARLIKLAR-3. OTURUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:15
Bülent Çolak
OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)
Konuşmacı
*Vaka 7 ve Tartışma
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
21:45
Muhammed Kadri Çolakoğlu
Gastroenteroloji Cerrahisi Kongre Programı
Konuşmacı
*Pandemi Sürecinde Kendimizi ve Hastalarımızı Korumak için Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğimizi Nasıl Yönettik?
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:00
Mustafa Reşat Dabak
Sözlü Sunumlar – 1
Konuşmacı
*SS - 005 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİN İRRİTABL BARSAK SENDROMUNA YAKLAŞIMI VE UZMANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ
Başlangıç Saati
09:40
Bitiş Saati
09:50
Muhammed Sait Dağ
Sözlü Sunumlar – 1
Konuşmacı
*SS - 002 ÇÖLYAK HASTALIĞI; DEMONSTRATİF ÖZELLİKLER; TEK MERKEZ VERİLERİ
Başlangıç Saati
09:10
Bitiş Saati
09:20
Ülkü Dağlı
Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisi Güncelleme 2020
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:15
İBH DERNEĞİ PANELİ
Konuşmacı
*AZT/ MTX Gerçeği
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:50
Tahsin Dalgıç
Mide Kanseri Oturumu-1
Konuşmacı
*Erken Evre Mide Kanserinde Tedavi (EMR,ESD)
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:00
Kamuran Cumhur Değer
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu-1
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:10
Mustafa Bülent Değertekin
Güncel Bilgiler Işığında NASH
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Halil Değertekin
EASL 2020'den seçmeler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:15
Kadir Demir
Karaciğer Hastalıklarından;
Konuşmacı
*Wilson Hastalığında Ayırıcı Tanı ve Erken Teşhisin Önemi
Başlangıç Saati
09:15
Bitiş Saati
09:30
PEY’e Spesifik Hasta Bildirimine Dayalı İLK TEST: PEY-TEST
Konuşmacı
*Pankreatik Ekzokrin Yetmezlik(PEY) ve İlişkili Hastalıklar
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:45
Mehmet Demir
AASLD 2020 En Yeniler
Konuşmacı
*HBV ve HDV
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:30
Alı Demir
Kahve ve Sağlık
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Fatma Demirbaş
Sözlü Sunumlar – 1
Konuşmacı
*SS - 001 LAKTOZ İNTOLERANSI OLAN ÇOCUK HASTALARDA FEKAL KALPROTEKTİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:10
Seher Demirer
Turkey
Gastroenteroloji Cerrahisi Kongre Programı
Konuşmacı
*Cerrahların Pandemiye Bakışı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:30
Coşkun Özer Demirtaş
Başkanın Seçtikleri
Konuşmacı
*COVID-19 PANDEMİSİNİN GASTROENTEROLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜLKE ÇAPINDA PROSPEKTİF ANKET ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
18:55
Bitiş Saati
19:05
Gözde Derviş Hakim
Sözlü Sunumlar – 10
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:50
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Konuşmacı
*Pandemi Döneminde Akılcı Biyolojik Ajan Kullanımı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Kıvanç Derya Peker
PANKREAS KANSERİ VİDEO OTURUMU
Konuşmacı
*Whipple Prosedüründe Teknik Noktalar ve Uygulamalar
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:20
Dinç Dinçer
TKAD Panel Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıkları: Hastalık Yükü, Tanı ve Tedavi
Konuşmacı
*Tedavi Yaklaşımı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:30
Selçuk Dişibeyaz
BİLİYOPANKREATİK KANULASYON (VİDEO EŞLİĞİNDE) -2. OTURUM
Konuşmacı
*Biliyopankreatik Taş Ekstraksiyonu ve Zor Safra Taşları
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:40
Hayrettin Dizer
Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu-1
Konuşmacı
*CSS - 010 SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ UYGULAMASI; DENEYİM VE KISA DÖNEM SONUÇLARI
Başlangıç Saati
15:03
Bitiş Saati
15:10
Cerrahi Sözlü Bildirim Oturumu-2
Konuşmacı
*CSS - 011 KARACİĞER KİST HİDATİĞİNDE POSTOPERATİF SAFRA FİSTÜLÜ GELİŞMİNİ PREOPERATİF DÖNEMDE BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
15:27
Serkan Doğan
Video Bildiri Sunumlar
Konuşmacı
*VS - 003 GASTRİK FUNDAL VARİS KANAMASININ EUS YARDIMIYLA CYANOACRYLATE VE LİPİODOL ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ
Başlangıç Saati
09:24
Bitiş Saati
09:36
Video Bildiri Sunumlar
Konuşmacı
*VS - 004 WİRSUNG KANALI İLE İLİŞKİLİ PANKREAS KİSTİNİN ERCP VE EUS İLE GÖSTERİMİ.
Başlangıç Saati
09:36
Bitiş Saati
09:48
Video Bildiri Sunumlar
Konuşmacı
*VS - 005 PANKREAS BAŞI KİTLE VE WİRSUNG KANALINDA TAŞIN EUS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
09:48
Bitiş Saati
10:00
İbrahim Doğan
Benign Özofageal Disfaji
Konuşmacı
*Tanı ve Sınıflandırma
Başlangıç Saati
19:20
Bitiş Saati
19:35
Fonksiyonel Dispepsi 2020
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Ayşın Doğan
TKAD Panel Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıkları: Hastalık Yükü, Tanı ve Tedavi
Konuşmacı
*Karaciğer Nakli Öncesi Psikiyatrist Görüşü
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
Mutlu Doğan
Kolorektal Kanser Cerrahisi Oturumu
Konuşmacı
*Rektum Kanserinin Neoadjuvan Tedavisinde Neler Değişti?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
Mutlu Doğanay
PANKREAS KANSERİ VİDEO OTURUMU
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
18:45
Enver Dolar
Kahve ve Sağlık
Konuşmacı
*Kahve ve Sağlık
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
13:00
Abdulkadir Dökmeci
Kolanjioskopi: Tanı ve Tedavide Güncel Gelişmeler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:30
ACLF: Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği
Konuşmacı
*ACLF: Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:45
Mustafa Duman
Kolorektal Kanser Cerrahisi Oturumu
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
12:00
Deniz Duman
BENİGN BİLİYOPANKREATİK HASTALIKLAR - 4. OTURUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
18:40
Muhammed Bahattin Durak
Sözlü Sunumlar – 9
Konuşmacı
*SS - 045 ABERRAN SAĞ POSTERİOR SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Başlangıç Saati
13:10
Bitiş Saati
13:20
Hakan Dursun
Premalign Durumlarda Yaklaşım
Konuşmacı
*Gastrik Premalign Lezyonlar
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Mehmet Dursun
İntestinal Motilite ve Psödoobstrüksiyon
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:30
Berat Ebik
Sözlü Sunumlar – 11
Konuşmacı
*SS - 057 COVİD-19’LU HASTALARDA TEDAVİYE BAĞLI KARACİĞER HASARI GELİŞME SIKLIĞI, FAVİPRAVİR BU TABLODA NE KADAR ETKİLİ?
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
15:40
Savaş Cumali Efe
OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)
Konuşmacı
*Vaka 2 ve Tartışma
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:15
Feza Ekiz
Pankreas Kanseri Oturumu-1
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
16:00
Ahmet Tarık Eminler
Sözlü Sunumlar – 7
Konuşmacı
*SS - 038 AKUT BİLİYER PANKREATİT İLE İLİŞKİLİ BENİGN BİLİYER DARLIĞI OLAN HASTALARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
Başlangıç Saati
12:10
Bitiş Saati
12:20
TEMELDEN ZİRVEYE ERCP
Konuşmacı
*ERCP Öncesi: Endikasyon, Hasta Hazırlık, Sedasyon
Başlangıç Saati
08:40
Bitiş Saati
09:00
OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)
Konuşmacı
*Vaka 8 ve Tartışma
Başlangıç Saati
21:45
Bitiş Saati
22:00
Saadet Er
Endoskopide Girişimsel İşlemler
Konuşmacı
*ESD-EMR-STER ve Hemşirelik Uygulamaları
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:15
Ramazan Erdem Er
Sözlü Sunumlar – 13
Konuşmacı
*SS - 065 ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SUBEPİTELYAL LEZYONLARINDAN GİST İLE LEİYOMİYOM AYRIMINDA EUS ELASTOGRAFİ KULLANILABİLİR Mİ?
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
11:00
Sözlü Sunumlar – 13
Konuşmacı
*SS - 066 PANKREASIN MÜSİNÖZ-NON-MÜSİNÖZ KİSTLERİNİN AYRIMINDA STRİNG SİGN ÖLÇÜMÜ ÖNEMLİ Mİ?
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:10
Metin Ercan
Mide Kanseri Oturumu-1
Konuşmacı
*Sitoloji Pozitif Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımı ( Cerrahi yapma, Cerrahi Yap- HİPEK Yapma, Cerrahi +HİPEK Yap)
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
21:45
Levent Erdem
Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
19:10
Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar
Konuşmacı
*Kolorektal Kanser ve Polip Taramasında Önerdiğimiz Yeni Risk Puanlamasının İlk Sonuçları
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:10
Nihan Eren
Sözlü Sunumlar – 3
Konuşmacı
*SS - 012 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA ÖZOFAGUS MOTİLİTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MANOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:20
İlkay Ergenç
Başkanın Seçtikleri
Konuşmacı
*ÜLSERATİF KOLİT ENDOSKOPİK MAYO SKORUNUN YAPAY ZEKâ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
18:25
Sözlü Sunumlar – 12
Konuşmacı
*SS - 060 HIGH INCIDENCE OF HEPATITIS B CORE ANTIBODY POSITIVITY IN MAFLD RELATED CIRRHOSIS.
Başlangıç Saati
17:05
Bitiş Saati
17:15
Mustafa Ergin
Sözlü Sunumlar – 9
Konuşmacı
*SS - 046 REKÜRREN PİYOJENİK KOLANJİTTE TEK MERKEZ ERCP DENEYİMİMİZ
Başlangıç Saati
13:20
Bitiş Saati
13:30